Tarieven

Zorgverzekeraars hebben een vergoedingsregeling vanuit de aanvullende verzekering voor de behandelsessies bij Praktijk Marteijn. De vergoedingen worden niet verrekend met het eigen risico en er is geen diagnose nodig om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Meer informatie: www.zorgwijzer.nl

 

 • Telefonisch kennismakingsgesprek:
  • Gratis (+/- 15 min.)
 • Consult:
  • €87,50 (+/- 50 min.)
  • Beeldbel consult uurtarief + €1,-)
 • Lang consult (bepaalde behandelsessies) en uitloop: 
  • Uurtarief + verhoging per 10 minuten naar rato.
 • Kosten uitgebreid verslag:
  • Uurtarief, berekening per 10 minuten (excl. BTW)
 • Voor coaching, intervisie / supervisie, trainingen / cursussen, gastlessen en doceren op freelancebasis:
  • Tarief in overleg. Hierover wordt BTW berekend.

 

Betaling:

Betaling kan per pin of contant gedaan worden aan het einde van het consult. De factuur wordt per mail toegestuurd (meestal binnen 1 - 2 weken).

Afspraken annuleren:

Bij verhindering wordt dringend verzocht om tijdig contact op te nemen. Er kan dan meteen een nieuwe afspraak gepland worden. Late annuleringen hebben nadelige gevolgen voor de praktijk. Zoals dat bij veel zorgaanbieders het geval is, geldt er om die reden een annuleringsbeleid. Dit betekent dat een afspraak die binnen 24 uur geannuleerd wordt, volledig in rekening wordt gebracht. Een afspraak die binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt voor 50% in rekening gebracht.

Correctie uurtarief:

Per jaar vindt er een correctie van het uurtarief plaats op basis van de inflatie (berekend door CBS). De inflatiecorrectie zal nooit meer zijn dan 75% van het inflatiepercentage. De eerstvolgende correctie vindt plaats op 31-12-2024 en gaat van kracht per 01-01-2025.