'kiezen voor psychische hulp betekent kiezen voor persoonlijke groei: JE GAAT VERDER ALS JE IN BEWEGING KOMT'

Elvin is geschoold in de integratieve psychotherapie en hypnotherapie. De therapeutische trajecten worden op maat vormgegeven; dat wil zeggen passend bij de hulpvrager. De therapeutische relatie is minstens net zo belangrijk als het aanbod van verschillende behandelvormen en technieken/methodieken. Elvin zorgt voor een ontspannen sfeer waarbinnen therapeutisch gewerkt kan worden. Hieronder zie je een overzicht van geïntegreerde methodieken en behandelvormen.

Geïntegreerde behandelvormen en technieken/methodieken in de integratieve psychotherapie:

 • Gesprekstherapie
 • Hypnotherapie
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Focussing
 • Familieopstellingen
 • Relatietherapie
 • ACT
 • Mindfulness (stressmanagement, energiemanagement)
 • Internal Family System
 • Farmacotherapie (in overleg en in samenwerking met de huisarts)

 

Psychotherapie:

Elk psychotherapeutisch traject start met een intake. Tijdens het intakegesprek kijken we samen hoe de psychische klachten/symptomen begrepen kunnen worden en welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan en het in stand houden van de klachten. Dit vormt de kern van het therapeutische traject.

Ik werk vanuit het gedachtegoed van de integratieve psychotherapie, welke uitgaat van de mogelijkheden van de mens. Persoonlijke groei heeft zodoende een prominente rol in de therapie. Hypnotherapie kan onderdeel uitmaken van de therapie.

 

Praktijk Marteijn biedt geen crisishulpverlening.

Er kunnen momenten zijn dat je het leven te zwaar vindt. Neem in dat geval zeker contact op met je huisarts.

Voor telefonische hulp bij zelfmoordgedachten bel:

Zelfmoordlijn: 113 of 0800-0113

Link: www.113.nl