'kiezen voor psychische hulp betekent kiezen voor persoonlijke groei: JE GAAT VERDER ALS JE IN BEWEGING KOMT'

Elvin is ECP-therapeut en geschoold in de integratieve psychotherapie en hypnotherapie. De therapeutische trajecten worden op maat vormgegeven. Dat wil zeggen: passend bij de hulpvrager. De therapeutische relatie is minstens net zo belangrijk als het aanbod van verschillende technieken/methodieken en behandelvormen. Elvin zorgt voor een ontspannen sfeer waarbinnen therapeutisch gewerkt kan worden. Hieronder zie je een overzicht van geïntegreerde methodieken en behandelvormen.

Behandelvormen en technieken/methodieken:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Hypnotherapie
  • Lichaamsgerichte oefeningen
  • Focussing
  • Familieopstellingen
  • ACT
  • Farmacotherapie (in overleg en in samenwerking met de huisarts)

 

Psychotherapie:

Elk psychotherapeutisch traject start met een telefonische kennismaking. In de eerste fase van de behandeling wordt het psychotherapeutisch kader in kaart gebracht. We kijken dan samen hoe de psychische klachten/symptomen begrepen kunnen worden en welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan en het in stand houden van de klachten. De eerste fase duurt meestal 1-2 gesprekken.

Ik werk vanuit het gedachtegoed van de integratieve psychotherapie en ik ga uit van de mogelijkheden van de mens. Persoonlijke groei  heeft dan ook een prominente rol in de therapie. Hypnotherapie kan onderdeel uitmaken van het traject.

 

Praktijk Marteijn biedt geen crisishulpverlening.

Er kunnen momenten zijn dat je het leven te zwaar vindt. Neem in dat geval zeker contact op met je huisarts.

Voor telefonische hulp bij zelfmoordgedachten bel:

Zelfmoordlijn: 113 of 0800-0113

Link: www.113.nl