Heeft U EEN KLACHT?

Bij ontevredenheid over de behandeling is de eerste stap om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wanneer het gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor kan je je tot SCAG wenden.

 

Praktijk Marteijn is aangesloten bij SCAG (Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidszorg). SCAG houdt zich bezig met de afhandeling van klachten en geschillen. De praktijk voldoet hiermee aan de klachtenregeling conform de WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Een klacht kan via deze link ingediend worden.

De praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verklaring van Praktijk Marteijn omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u lezen in de privacyverklaring.