WAT IS INTERGATIEVE PSYCHOTHERAPIE?

Integratieve psychotherapie gaat uit van de mogelijkheden van de mens. Persoonlijke groei vindt plaats binnen het psychotherapeutisch traject. Er wordt binnen de integratieve psychotherapie gewerkt vanuit eigenheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie. De integratieve psychotherapie is overstijgend omdat deze therapievorm voortvloeit uit de verschillende gerenommeerde therapiescholen en psychologische stromingen. De therapie wordt altijd op maat aangeboden, passend bij de hulpvrager.

Het gedrag van de mens wordt gestuurd door emoties die gelieerd zijn aan patronen en overtuigingen die in het onderbewuste verscholen liggen. Het onderbewuste heeft een grote invloed op het gedrag en op het algeheel functioneren. Hypnotherapie is bij uitstek een therapievorm die het mogelijk maakt om het onderbewuste effectief te beïnvloeden.

Wanneer traumatische gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de psychische klachten dan kan het nodig zijn dat er een behandeling opgestart wordt die zich specifiek richt op  traumabehandeling. Wanneer traumabehandeling geïndiceerd is dan kan EMDR onderdeel uitmaken van het integratieve behandeltraject.

 

Voor meer informatie over Integratieve Psychotherapie verwijs ik graag naar de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (A.I.H.P)